Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy
ul. Szarotki 1
62-502 Konin
_____________________________________

     tel./fax. 632450070
     
     e-mail: przedszkole16@edu.konin.pl
_____________________________________


         www.p16konin.wikom.pl
odpowiada: Ewa Derdzińska     data: 16-03-2011

wytworzył: Ewa Derdzińska       data: 16-03-2011

wprowadził: administrator        data: 16-03-2011Rejestr zmian strony